Aktualności

 

 


Serdecznie zapraszamy dzieci z klas IV-VI na zajęcia 
Treningu Zastępowania Agresji  ART
®

 „Trening Zastępowania Agresji”, nazywany również „TZA” lub „ART”, jest poznawczo – behawioralną metodą zmiany zachowań, opracowaną w latach 80-tych przez prof. Arnolda Goldsteina na Uniwersytecie Syracuze (USA).

Teoretyczne podstawy programu oparte są na teorii uczenia się
i zakładają, że agresja jest przede wszystkim zachowaniem wyuczonym poprzez obserwację, naśladownictwo, bezpośrednie doświadczenie oraz powtarzanie. Badania naukowe wskazują, że agresywni młodzi ludzie są zwykle impulsywni, słabo rozpoznają i kontrolują własne emocje,
a repertuar ich reakcji jest bardzo ubogi. Podstawową reakcją na jakiekolwiek trudności jest agresja – słowna lub fizyczna. Wykazują też słabe rozumienie norm społecznych i deficyty własnych umiejętności społecznych. Warto, więc zachowania agresywne zamieniać na zachowania prospołeczne.

 

Trening ma charakter warsztatów podzielonych na trzy bloki tematyczne:

1.  Trening Umiejętności Społecznych mający na celu podnoszenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym takich jak: proszenie o pomoc, radzenie sobie z czyimś gniewem, reagowanie na zaczepki. Na tych zajęciach uczniowie mają możliwość przyjrzenia się wzorcowym zachowaniom prospołecznym. Ćwiczą umiejętności społeczne, z którymi mają trudności na co dzień.
Są zachęcani do utrwalania i wdrażania w życie wyuczonych na zajęciach sposobów funkcjonowania. Trenujemy 10 umiejętności społecznych. Uczestnicy wypróbowują te umiejętności      na   sesji, a później praktykują je w realnym życiu. Wypełniają Raporty Ćwiczenia domowego i opowiadają, w jaki sposób to zrobili.

2.  Trening Kontroli Złości, na którym  uczniowie uczą się rozpoznawać, kontrolować i redukować swój gniew.  Ten blok zajęć ma na celu nauczyć, w jaki nie agresywny sposób reagować na agresywne zachowania innych.

3.  Trening Wnioskowania Moralnego.  Na tych zajęciach uczniowie dyskutują o istotnych dla siebie problemach, poruszają różnego rodzaju dylematy, zastanawiają się nad wieloma możliwościami ich rozwiązania.

 

Badania skuteczności programu ART® wskazują, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o 80%, co oznacza, że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami prospołecznymi!

 

Program należy do banku programów profilaktycznych rekomendowanych przez ORE.

 

Warsztaty  przyjmują charakter zajęć grupowych. Grupa może liczyć 6-12 osób. Cykl obejmuje ok. 13 spotkań. Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki) w godzinach 1400-1530 w siedzibie Poradni.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 27.02.2017 r.

 

Na pierwszych zajęciach konieczna jest obecność jednego
z rodziców w celu zapoznania z ogólnymi zasadami programu oraz wyrażeniem zgody na systematyczne uczestnictwo dziecka.

 

Prowadzące: mgr Dominika Gumińska i mgr Karolina Konopka

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 486133078 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

 

 

Po kilku latach naszej pracy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka rozszerzamy zespół specjalistów. Dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym od stycznia 2017 r. każde dziecko uzyska terapię fizjoterapeutyczną, która wesprze jego rozwój ruchowy. Jednocześnie zwiększamy liczbę dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem.

Powyższe zmiany sa reakcją Poradni na rosnące potrzeby ze strony rodziców i dzieci z terenu Powiatu Białobrzeskiego. 

 

 

 

Zapraszamy na badania wzroku, słuchu i mowy

Informujemy, że Poradnia przeprowadza badania w powyższym zakresie „Platformą Badań Zmysłów”. Została ona opracowana przez zespół lekarzy i informatyków z Europejskiego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego.

Badania komputerowe mają na celu wyłonienie dzieci, które mogą mieć deficyty w obrębie wzroku, słuchu i mowy i jak najszybsze skierowanie ich do odpowiednich lekarzy – specjalistów.

Badamy przede wszystkim dzieci z klas I – IV. Badania przeprowadza mgr Andrzej Grosicki, psycholog posiadający odpowiedni certyfikat. Badanie trwa około 20 minut, natychmiast po nim rodzic otrzymuje gotowy wynik.

 

Zapraszamy do zgłaszania się na badanie. Wystarczy zadzwonić na nr 48 613 30 78 i umówić się na termin.  

 

 

 

Planowane zajęcia grupowe

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 w Białobrzegach

1.Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym z Zespołem Aspergera, bądź innymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu, ADHD, z trudnościami w kontaktach społecznych.

Trening umiejętności społecznych pozwala na kształtowanie takich umiejętności jak: komunikacja z innymi ludźmi, współpraca w grupie, radzenie sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywanie konfliktów bez używania agresji, przestrzeganie zasad, uczenie się rozpoznawania
i nazywania emocji, poznawanie potrzeb własnych oraz innych ludzi. Spotkania pozwolą na odreagowanie napięć z dnia codziennego.

 

Termin rozpoczęcia zajęć  21.09.16,  I grupa 14.30 – 15.30, II grupa 15.30 – 16.30, zajęcia będą odbywać się w cyklu cotygodniowym.

 

Prowadzące:

mgr Katarzyna Łukasik - Falkowska – psycholog

mgr Izabela Lesiak – pedagog

 

2. Socjoterapia

Zajęcia dla klas IV – VI Szkól Podstawowych, które wspomogą rozwój umiejętności społecznych. Na spotkaniach uczniowie będą rozwijać komunikację interpersonalną, umiejętność radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi emocjami oraz wzmacniać koncentrację uwagi.

Zajęcia w grupie umożliwią odreagowanie napięć emocjonalnych poprzez różne formy aktywności. Każdy uczestnik będzie mógł podzielić się swoimi trudnościami, uzyska wsparcie, ale także będzie mógł być źródłem wsparcia dla innych.

 

Termin rozpoczęcia zajęć  04.10.16 r., 14.30 - 15.30, zajęcia będą odbywać się, co dwa tygodnie.

 

Prowadzące:

mgr Paulina Sobczak – pedagog, socjoterapeuta

mgr Katarzyna Łukasik – Falkowska – psycholog

 

3. Warsztaty dla Rodziców

Prowadzenie warsztatów dla rodziców (wychowawców), cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań (poznanie się, granice, uczucia, zachęcanie dziecka do współpracy, kary, rozwiązywanie problemów
i konfliktów, zachęcanie dziecka do samodzielności, wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról, pomocna pochwała i zachęta). Warsztaty zostały opracowane w oparciu
o koncepcję Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek” oraz pozycje A. Faber i E. Mazlish z cyklu „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2016 r., zajęcia będą odbywać się, co dwa tygodnie.

Terminy spotkań:
5.01.2017r., 19.01.2017r., 02.02.2017r., 02.03.2017r., 16.03.2017r., 30.03.2017r., 20.04.2017r., 

Prowadzące:

mgr Katarzyna Łukasik - Falkowska – psycholog

mgr Dominika Gumińska – psycholog

 

 

4. Trening Zastępowania Agresji ART®

Od nowego semestru planujemy wprowadzić intensywne (2-3 razy w tygodniu) Warsztaty dla uczniów klas IV-VI z zakresu radzenia sobie z agresją. Osoby zainteresowane udziałem w treningu oraz uzyskaniem szczegółowych informacji proszone są o kontakt telefoniczny  z psychologiem Poradni mgr Dominiką Gumińską.  Pod nr telefonu 48 613 30 78. 

Terminy zajęć zostaną podane po utworzeniu grupy. Ilość miejsc jest ograniczona.  

  

 

 

Grupa wsparcia dla młodych matek

 

Jeśli jesteś matką małego dziecka (0-1) i chcesz podzielić się doświadczeniami związanymi z opieką nad niemowlęciem, czujesz, że potrzebujesz wsparcia w trudnościach związanych z wychowywaniem dziecka, zmianą roli, bądź relacjami w rodzinie, zapraszamy Cię na grupę wsparcia dla młodych matek.

Spotkania w grupie umożliwią uzyskanie pomocy od kobiet będących w podobnej sytuacji życiowej.  Każda uczestniczka będzie mogła podzielić się swoimi trudnościami, doświadczeniami związanymi z macierzyństwem, opowiedzieć jak radzi sobie w podobnych sytuacjach, uzyska wsparcie, ale także będzie mogła być źródłem wsparcia dla innych. Nad spotkaniami grupy będzie czuwał psycholog.

 

Spotkania będą odbywały się
w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84.

 

Jak można się zgłosić?

Dodatkowe informacje i zapis na grupę pod numerem telefonu:   486133078.

Osoba prowadząca:

mgr Katarzyna Łukasik - Falkowska, psycholog

Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy