Konferencje naukowe

KONFERENCJE NAUKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ WE WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM
W BIAŁOBRZEGACH

 

KONFERENCJA NAUKOWA „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Zdrowie seksualne. Dlaczego edukacja seksualna jest potrzebna?”  02.06.2015r.

Prelegenci:

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski  „Zdrowie seksualne a problemy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży”

Mgr Wojciech Ronatowicz „Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży w kontekście technologii cyfrowych (Internet, komunikatory internetowe, telefony komórkowe)”

Dr Izabela Fornalik „Co jest ważne w edukacji seksualnej osób
z niepełnosprawnością? Porady praktyczne dla nauczycieli
i rodziców”

 

KONFERENCJA „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”  26 marca 2013 r.

Prelegenci:

Prof. Anna Firkowska – Mankiewicz Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły”

Wojciech Starzyński Polityka edukacyjna państwa i samorządu terytorialnego kluczem do pracy z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Marzenna Czarnocka Funkcjonowanie Dzielnicowego Centrum ds. Interwencji jako przykład działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Dr Dariusz Perszko Potrzeby ucznia zdolnego, czyli jak odróżnić ignoranta z dobrą pamięcią od człowieka z pasją”

 

KONFERENCJA „Niedostosowanie społeczne”  6 listopada 2012 r.

Prelegenci:

prof. dr. Hab. Lesław Pytka Diagnostyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży”

dr Dariusz Perszko Nieobecność ojca i nadobecność matki w niedostosowaniu społecznym dziecka”