Placówki radomskie, które oferują diagnozę i terapię dzieci z autyzmem

Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne  » Placówki radomskie, które oferują diagnozę i terapię dzieci z autyzmem

 

1.PORADNIA DLA OSÓB Z AYTYZMEM DZIECIĘCYM

ul. Reja 30

Tel. 48 384 85 23

W poradni specjaliści diagnozują dzieci z autyzmem i prowadzą terapię.

 

2.”KSIĘŻYCOWE DZIECI” – STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM ZE SPEKTRUM POMOCY AUTYZMU I ICH RODZINOM

ul. Reja 30

www.ksiezycowedzieci.pl

Tu rodzice mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie. Stowarzyszenie regularnie organizuje spotkania z rodzicami i ich dziećmi. Można też dowiedzieć się czegoś więcej na temat autyzmu.

 

3. STOWARZYSZENIE ‘’ KARUZELA ‘’

ul. Fieldorfa 5

Tel. 510 832 823

www.karuzela.org

Stowarzyszenie pomaga m.in. dzieciom  z ADHD, zespołem Aspergera oraz Autyzmem. Przeprowadza także diagnozę dzieci z autyzmem. Najmłodsi mogą liczyć na terapię psychologiczną, pedagogiczną 
i logopedyczną. Osoby, które właśnie się dowiedziały, że ich dziecko ma autyzm, i nie wiedzą, co robić dalej, mogą się zgłosić do Punktu Informacji Obywatelskiej, który działa przy stowarzyszeniu. 
W Niepublicznej Poradni Specjalistycznej działającej przy stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia zgodnie z zaleceniami z opinii 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Działa również Terapeutyczny Punkt Przedszkolny. Zajęcia są w większości płatne.

 

4. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ‘’ KRAINA RADOŚCI’’

ul. Sobótki 5

Tel. 48 383 65 72

Rodzice mogą zapisać do przedszkola dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym dzieci autystyczne. Grupy są kilku osobowe. Dzieci mogą liczyć m.in. na muzykoterapię, dogoterapię, rehabilitację, terapię behawioralną, logopedyczną. Pomocą służą tu psychologowie i pedagodzy. Do przedszkola można zapisywać dzieci od dwóch i pół do ośmiu lat, chyba że dziecko ma odroczony obowiązek szkolny, wówczas można zapisać pociechę do 10. roku życia.

 

5. CENTRUM TERAPEUTYCZNE „Oswajamy świat”

ul. Staszica 28 lok 7

Tel. 500 606 347, 500 606 348

Centrum oferuje wszechstronna pomoc dla dzieci i młodzieży:

- z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmy,

- z innymi zaburzeniami rozwoju (min. Zespołem Downa, ADHD, ADD)

- z zaburzeniami zachowania.

 Szkolenia i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

 

Szczegółowe informacje na stronie  www.oswajamyswiat.pl