Terapia zaburzeń mowy

       

 

 

Głównym celem terapii mowy jest diagnoza problemów związanych z mową i komunikacją oraz opracowanie programu indywidualnej terapii logopedycznej tak, by skutecznie usunąć wszelkie zakłócenia procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do bardziej złożonych), wypracować odpowiedni poziom sprawności językowej, a także zlikwidować zarówno psychologiczne jak
i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy. Zaburzenia
w porozumiewaniu się dotyczą problemów z wypowiadaniem się, rozumieniem mowy, płynnością mowy, zaburzeniami głosu.

 

Oferujemy:

 • diagnozę logopedyczną,
 • profilaktykę zaburzeń mowy,
 • stymulację rozwoju mowy,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • eliminowanie zaburzeń głosu,
 • terapię wad wymowy,
 • terapię zaburzeń płynności mowy,
 • problem dwujęzyczności u dzieci (jeżeli mowa dwujęzycznego dziecka jest zaburzona lub opóźniona , skontaktuj się z logopedą,
  w celu zdiagnozowania problemu).

 

Kiedy do logopedy :

 • jeśli dziecko w wieku sześciu miesięcy nie gaworzy, jeśli nie reaguje na bodźce dźwiękowe;
 • jeśli po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko nie wypowiada sylab, ani pojedynczych wyrazów, nie rozumie prostych komunikatów;
 • jeśli dwulatek nie wypowiada prostych słów typu: mama, baba, tata;
 • jeśli trzylatek jeszcze nie mówi, porozumiewa się za pomocą sylab
  i gestów;
 • jeśli czterolatek mówi proste słowa, jego mowa jest niezrozumiała, jeśli nie wymawia głosek s, z, c, dz lub zmiękcza je (ś, c, dź, ź) np. śer -ser;
 • jeśli pięciolatek nie wymawia: sz, ż, cz, dż, r (chociaż te głoski w tym wieku nie pojawiają się u 37 proc. pięciolatków), mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, ma trudności z podziałem wyrazów na sylaby;
 • jeśli sześciolatek nie potrafi wymówić wszystkich głosek, popełnia liczne błędy gramatyczne, przekręca wyrazy, nie umie podzielić wyrazów na sylaby, czyta bardzo wolno, nie rozumie tego, co czyta.

 

Na każdym etapie rozwoju dziecka powinny niepokoić następujące nieprawidłowości:

 • gdy dziecko wsuwa język między zęby,
 • jeśli oddycha przez usta, często ma otwartą buźkę,
 • jeśli mówi przez nos,
 • jeśli odnosi się wrażenie, że nie reaguje na bodźce dźwiękowe,
 • jeśli martwi nas cokolwiek w budowie jego narządów artykulacyjnych,
 • jeśli dziecko po prostu mówi niechętnie, unika kontaktu, zacina się lub jąka.

 

         Należy podkreślić, że udział i zaangażowanie rodziców w proces terapii mowy, ma ogromne znaczenie dla jej powodzenia. Dzieci, których rodzice współpracują z terapeutą, angażują się w ćwiczenia, dużo szybciej kończą terapię i skuteczniej pozbywają się zaburzeń. Terapia logopedyczna wymaga czasu i wysiłku, toteż ważne jest, by cała rodzina wykazała cierpliwość i zrozumienie dla małego pacjenta.

Terapeuta przekaże rodzicom i opiekunom wskazówki, zalecenia
i materiały do kontynuacji ćwiczeń w domu.