Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

 

W ramach wsparcia psychologicznego dzieci
i młodzieży w Poradni prowadzone  są ko
nsultacje psychologiczne. Mają one na celu określenie charakteru problemu, dysfunkcji dziecka, rozpoznanie trudności osobistych lub wychowawczych z jakimi zgłaszają się rodzice, zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami dzieci /rodziców/, wsparcie
w problemie, rozjaśnienie i lepsze zrozumienie sytuacji życiowej, wskazanie adekwatnej formy pomocy.

 

Podczas konsultacji psychologicznej mają Państwo możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji, co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy.

 
Zapraszamy do nas, jeżeli twoje dziecko:

 • przejawia agresję i niechętnie nastawione jest do życia wśród rówieśników, społeczeństwa,
 • popada w konflikty z rodziną, przyjaciółmi,

 • jest świadkiem traumatycznych zdarzeń (śmierć osób bliskich, rozwód rodziców, wypadek, choroba),

 • ma trudności z koncentracją (zajęcia rozwijające koncentrację uwagi), nauką w szkole, z adaptacją,

 • ma trudności osobiste,

 • jest wycofane, ciche, nieśmiałe,

 • ma obniżony nastrój od dłuższego czasu,

 • odczuwa silny lęk, miewa ataki paniki,

 • jest uzależnione od internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, substancji psychoaktywnych,

 • często zgłasza objawy somatyczne bez wyraźnych przyczyn medycznych

 • doświadcza zaburzeń odżywiania.

Jeśli dziecko prezentuje objawy, które Państwa niepokoją, może potrzebować pomocy oraz wsparcia specjalisty. Zachęcamy do umówienia się na konsultację psychologiczną z jednym z naszych psychologów i wspólne z nimi ustalicie Państwo, jakiej formy pomocy  oraz wsparcia Państwa dziecko potrzebuje.