Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne

 

 

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom naszych klientów, organizujemy w Poradni również zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w trybie indywidualnym dla dzieci z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dzieci ujawniających różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny. W czasie trwania terapii pozostajemy w bliskim kontakcie z Rodzicami. Większość z nich uczestniczy w zajęciach, by obserwować jak w sytuacjach codziennych, wspomagać rozwój swojego dziecka.

Oddziaływania terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem autystycznym ukierunkowane są przede wszystkim na:

  • prowokowanie i utrzymanie kontaktu wzrokowego,
  • budowanie wspólnego pola uwagi,
  • kształtowanie umiejętności zabawy, zgodnej z przeznaczeniem przedmiotu,
  • rozwijanie zdolności komunikowania na poziomie dostępnym dziecku (mowa lub alternatywne sposoby komunikacji).

Podczas zajęć z dziećmi starszymi skupiamy się na terapii deficytów poznawczych i językowych, wspierając równocześnie rozwój społeczny dzieci.